Kunci Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 21-34 (Tamat)

TTS Bahasa Jawa - Bedekan

Ilmu Internet - TTS Bahasa Jawa telah menjadi salah satu permainan teka-teki yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Game ini menguji pengetahuan dan kemampuan pemain dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bahasa Jawa. 

Di level 21 hingga 34 (Tamat), terdapat berbagai pertanyaan menarik yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang bahasa Jawa. Nah, untuk kalian yang merasa kesulitan dan butuh bantuan berikut adalah rangkuman kunci jawabannya.


Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 21

#1 - Wedus lanang: BANDOT
#2 - Ngomong dewek pas lagi turu: NGLINDUR
#3 - Diwei ... ngrogoh ampela (Paribasan): ATI
#4 - Rasa kepengin turu: NGANTUK
#5 - Pada abote, ora memihak: ADIL
#6 - Inuman sing bisa ngilangna rasa ngantuk: KOPI
#7 - Indra pangecap: ILAT
#8 - Ora butek: BENING
#9 - Kertas kanggo bungkus layang: AMPLOP
#10 - Panganan Jepang saka fermentasi wiji kedele: NATTO
#11 - Tipis (Antonim): KANDEL
#12 - Sakit: LARA
#13 - Colek: DULIT
#14 - Negara sing due Taj Mahal: INDIA

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 22

#1 - Godhong gedang garing arane..: KLARAS
#2 - Wektu sing dietung satus taun sepisan: ABAD
#3 - Mambu gosong pas lagi masak sega: SANGIT
#4 - Gunane kanggo mbasmi hama: PESTISIDA
#5 - Kain kanggo ngelap awak sawise adus: ANDUK
#6 - Ibukotane provinsi Banten: SERANG
#7 - Kedadean pas banyu mudun saka langit: UDAN
#8 - Kelalen (Krama): KESUPEN
#9 - Barang kanggo nempel: LEM
#10 - Ilang ingetan amarga trauma / penyakit: AMNESIA
#11 - Pulo neng sebelah kulon Sumatra Utara: NIAS
#12 - Angka sawise 99: SATUS
#13 - Warna randa: UNGU
#14 - Carita fiksi saka sejarah: BABAD
#15 - Manja: ALEMAN

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 23

#1 - Kali paling dawa neng Indonesia: KAPUAS
#2 - Jenis ayam sing awake cilik: KATE
#3 - Bagian awak kewan sing tukul saka endas: SUNGU
#4 - Jenengan duite negara Indonesia: RUPIAH
#5 - Piranti kendaraan kanggo nutupi roda: BAN
#6 - Rasane gula: LEGI
#7 - Rambut sing berubah dadi warna putih: UWAN
#8 - Ngendog (Krama): NIGAN
#9 - Piranti umah kanggo turu: KASUR
#10 - Banter (Antonim): ALON
#11 - Jenengan liyane tenis meja: PINGPONG
#12 - Aturan sing digawe dening pemerintah: HUKUM
#13 - Lempar: BALANG
#14 - Godong sing biasa kanggo lalapan: KEMANGI

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 24

#1 - Senjata tradisional jawa: KERIS
#2 - Kewan sing ambegan karo insang: IWAK
#3 - Bunga: KEMBANG
#4 - Kejang otot: KRAM
#5 - Turu (Antonim): TANGI
#6 - Cepeng (Ngoko): CEKEL
#7 - Palang Merah Indonesia: PMI
#8 - Pulo gede neng sebelah lor pulo Jawa: KALIMANTAN
#9 - Tanduran sing biasa ana neng gurun: KAKTUS
#10 - Panganan saka glepung trigu karo kacang: REMPEYEK
#11 - Bagian tanduran sing pucuke landep: ERI
#12 - Ora gampang rusak: AWET
#13 - Sing (Krama): INGKANG
#14 - Sepeda: PIT
#15 - Tempat kanggo wadah iwak: AKUARIUM

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 25

#1 - Panutup sirah tradisional saka kain batik: BLANGKON
#2 - Rasa ora nyaman neng kulit amarga kutu / jamur: GATEL
#3 - Mambune iwak: AMIS
#4 - Organ kanggo njaga janin sadurunge lair: RAHIM
#5 - Arane kembang telo: INGKLIK
#6 - Tali sing gede: TAMBANG
#7 - Bagian awak kewan sing paling mburi: BUNTUT
#8 - Warung cilik sing adol sega kucing: ANGKRINGAN
#9 - Cairan abang neng jero awak manungsa: GETIH
#10 - Kewan kaya sapi sing duwe sungu gede: KEBO
#11 - Lampu saka kertas, diwei lilin neng jero: LAMPION
#12 - Senjata (panah) andalane Arjuna: PASOPATI

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 26

#1 - Klambi adat Jawa kanggo wong lanang saben dinane: SURJAN
#2 - Kalimat 'nikahake' sing diucapaken pihak wali: IJAB
#3 - Kursi sing dawa: BANGKU
#4 - Penyakit sesak napas: ASMA
#5 - Capung: KINJENG
#6 - Kewan sing urip neng gurun: UNTA
#7 - Panganan cilik: CAMILAN
#8 - Panganan saka Sunda sing rasane pedes: SEBLAK
#9 - Kanca (Krama): RENCANG
#10 - Kobong (Krama): KABESMI
#11 - Jenengan kebon kewan neng Jakarta: RAGUNAN
#12 - Nglairna anak: BABARAN

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 27

#1 - Negara paling tua neng dunya: SANMARINO
#2 - Panganan sing diemut rasane legi: PERMEN
#3 - Jenengan duwite negara Laos: KIP
#4 - Tanduran obat sing kaya kunir: TEMULAWAK
#5 - Pecahan kaca: BELING
#6 - Satuan abot neng ngisore kwintal: KILO
#7 - Cairan putih kentel saka klapa sing diparut: SANTEN
#8 - Rasane salak sing esih mentah: SEPET
#9 - Wong sing tukang nyolong: MALING
#10 - Yen adoh ... wangi (Paribasan): MAMBU
#11 - Tempat kanggo nggawa panganan sing disusun: RANTANG
#12 - Jenengan liyane klapa: KRAMBIL
#13 - Lenga kanggo pelumas motor: OLI
#14 - Jenengan liyane soto: SROTO

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 28

#1 - Jenengan jembatan penghubung Surabaya - Madura: SURAMADU
#2 - Ngarep (Krama): NGAJENG
#3 - Tarian tradisional saka Banyumas: EBEG
#4 - Cara ngawetake panganan nganggo cuka lan uyah: ACAR
#5 - Anak sing paling enom / terakhir: RAGIL
#6 - Bangunan kanggo ngalang alangi miline banyu: BENDUNGAN
#7 - Kewajibane bocah sekolah: SINAU
#8 - Serbuk ireng bekas kayu sing diobong: ARENG
#9 - Mlebet (Ngoko): MLEBU
#10 - Gering (Antonim): LEMU
#11 - Seni péntas rakyat sing sipate spontan: DAGELAN
#12 - Sikap nrima kahanan kanti tulus ati: LEGAWA

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 29

#1 - Lunga maring pengantenane wong: KONDANGAN
#2 - Pit tua jaman belanda: ONTEL
#3 - Medal (Ngoko): METU
#4 - Kethek gede saka Afrika: GORILA
#5 - Panganan saka beras dibungkus godong gedang: LONTONG
#6 - Pantun jawa: PARIKAN
#7 - Prajurit rendahan: KROCO
#8 - Tilik (Krama Inggil): SOWAN
#9 - Lokasine wisata kawah Sikidang: DIENG
#10 - Watu kapur: GAMPING
#11 - Masak sega karo dandang: ADANG

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 30

#1 - Taman nasional neng Banyuwangi: BALURAN
#2 - Apik (Krama): SAE
#3 - Panganane wedhus: SUKET
#4 - Zat kanggo ngraketake watu bata: SEMEN
#5 - Panggonan neng umah kanggo ngolah panganan: PAWON
#6 - Tindhakan sing nglanggar hukum: KADURJANAN
#7 - Bahan pelapis dalan: ASPAL
#8 - Klambi adat jawa kanggo acara tradisional: BESKAP
#9 - Negara neng sebelah wetan Norwegia: SWEDIA
#10 - Panganan wong Eropa saka glepung trigu: ROTI
#11 - Kaya banyu karo ... (Paribasan): LENGA
#12 - Kesuwen (Krama): KEDANGON

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 31

#1 - Taman nasional paling wetan neng pulo Jawa: ALASPURWO
#2 - Provinsi sing dipimpin neng sultan: YOGYAKARTA
#3 - Pejabat sing dikirim maring pamarentah asing: DUTA
#4 - Basa jawa kuna: KAWI
#5 - Klambi njaba sing ora due lengen: ROMPI
#6 - Panganan sing kaya pecel: LOTEK
#7 - Wektu 24 jam: DINA
#8 - Urung suwe: ANYAR
#9 - Lepen (ngoko): KALI
#10 - Candi paling gede neng Kamboja: ANGKORWAT
#11 - Wujud panghargaan kanggo jawara: PIALA
#12 - Robot sing kaya manungsa: ANDROID
#13 - Nagara (Krama): NAGAR

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 32

#1 - Taman nasional paling kulon neng pulo Jawa: UJUNGKULON
#2 - Antawis (Ngoko): ANTARA
#3 - Danau neng gunung: TELAGA
#4 - Campuran warna biru lan kuning: IJO
#5 - Kali neng Jawa Timur: BRANTAS
#6 - Umaeh dara: PAGUPON
#7 - Ora ngikuti aturan, sekepenake dewek: URAKAN
#8 - Lemah desa sing asile kanggo keperluan desa: TITISARA
#9 - Utawa (Indonesia): ATAU
#10 - Cecek mabur: KLARAP
#11 - Piranti kanggo ngethok barang atos: GRAJI
#12 - Dandan (Krama): DANDOS

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 33

#1 - Taman nasional neng provinsi Lampung: WAYKAMBAS
#2 - Semut abang sing gede: RANGRANG
#3 - Sawer (Ngoko): ULA
#4 - Endhog (Krama): TIGAN
#5 - Panganan goreng saka tape ketela: GLANGGEM
#6 - Salah siji jenis beras: KETAN
#7 - Kuning (Krama): JENE
#8 - Kembang sepatu: WORAWARI
#9 - Wulu alus neng pring sing gawe gatel: LUGUT
#10 - Kejot (Ngoko): KAGET
#11 - Tansah (Kawi): ANGGUNG
#12 - Redi (Ngoko): GUNUNG
#13 - Yuswa (Indonesia): TUA
#14 - Pinang: JAMBE

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 34

#1 - Wadhuk paling gede neng Indonesia: JATILUHUR
#2 - Rekaos (Ngoko): REKASA
#3 - Muda (Jawa): NOM
#4 - Ketela pohung sing wis diawetna: GAPLEK
#5 - Buku sing isine daftar arti tembung: BAUSASTRA
#6 - Kabupaten paling wetan neng pulo Madura: SUMENEP
#7 - Daging sing tukul neng ndhas ayam: JENGGER
#8 - Jaran: TURANGGA
#9 - Piranti navigasi kanggo nentukna arah: KOMPAS
#10 - Cuweran kanggo bahan bakar mesin: BENSIN
#11 - Jawah (Ngoko): UDAN
#12 - Gesang (Ngoko): URIP
#13 - Puyeng: MUMET

Dengan menggunakan kunci jawaban ini, diharapkan pemain game TTS Bahasa Jawa dapat menyelesaikan level 21 hingga 34 sampai tamat dengan lebih mudah. Namun, tidak ada salahnya untuk tetap mengasah pengetahuan dan kemampuan bahasa Jawa agar dapat memahami pertanyaan lebih baik dan memperluas wawasan.

Selamat bermain TTS Bahasa Jawa! source: https://gameanswers.net/

إرسال تعليق

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.