Kunci Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 11-20 (Bedekan)

TTS Bahasa Jawa - Bedekan

Ilmu Internet - Teka-Teki Silang adalah salah satu permainan yang sangat populer di Indonesia. TTS Bahasa Jawa menjadi pilihan menarik bagi mereka yang ingin mengasah kemampuan berbahasa Jawa sekaligus menguji pengetahuan mereka. 

Bagi Anda yang sedang mencari kunci jawaban TTS Bahasa Jawa level 11 hingga 20, berikut ini beberapa jawaban yang mungkin dapat membantu Anda menyelesaikan teka-teki tersebut.


Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 11

#1 - Godhong tales arane..: LUMBU

#2 - Biasane di enggo pas sikatan: ODOL

#3 - Benua neng sebelah lor benua Afrika: EROPA

#4 - Kurang getih: ANEMIA

#5 - Jenengan duite negara Jepang: YEN

#6 - Bayar langsung neng tempat: COD

#7 - Anake bebek: MERI

#8 - Belajar: SINAU

#9 - Bersih: RESIK

#10 - Minyak: LENGA

#11 - Mlebu (Krama): MLEBET

#12 - Manis: LEGI

#13 - Negara sing duwe Menara Eiffel: PRANCIS

#14 - Iya (Antonim): ORA

#15 - Bagian tanduran sing kependem neng jero lemah: OYOD

#16 - Kewan sing mirip kethek: LUTUNG


Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 12

#1 - Anake Kadal: TOBIL
#2 - Leher: GULU
#3 - Melu (Krama): TUMUT
#4 - Lepas: UCUL
#5 - Negara paling gede neng dunya: RUSIA
#6 - Kancane bantal: GULING
#7 - Kewan sing biasane didadikna Seafood: URANG
#8 - Kewan sing biasane ana neng sirah menungsa: TUMA
#9 - Mandi: ADUS
#10 - Wiji nangka arane..: BETON
#11 - Muka: RAI
#12 - Bibir: LAMBE
#13 - Panganan pokok wong Maluku lan Papua: SAGU
#14 - Negara neng sebelah wetan Yunani: TURKI
#15 - Alat tradisional kanggo ngolah pari dadi beras: LESUNG
#16 - Jenengan duite negara Vietnam: DONG

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 13

#1 - Provinsi paling wetan neng Indonesia: PAPUA
#2 - Badan / Tubuh: AWAK
#3 - Basa Jawa sing sopan: KRAMA
#4 - Kain kanggo nutupi meja: TAPLAK
#5 - Dulur kandung lanang sing lewih tua: KAKANG
#6 - Panganan kenyal sing digawe saka rumput laut: AGER
#7 - Jumlah pengeluaran luwih gede saka jumlah pendapatan: RUGI
#8 - Tanduran sing dadi bahan bakune gula: TEBU
#9 - Pasar (Krama): PEKEN
#10 - Mlarat, ora due duit: KERE
#11 - Biasane kanggo mbungkus: PLASTIK
#12 - Cilik (Krama): ALIT
#13 - Jenengan pegunungan gede neng Eropa: ALPEN
#14 - Sisa bakaran: AWU
#15 - Buri / Belakang (Krama): WINGKING
#16 - Watu cilik: KRIKIL

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 14

#1 - Kewan sing biasane didadikna dokar: JARAN
#2 - Kerja paksa pas jaman penjajahan belanda: RODI
#3 - Tetapi: NANGING
#4 - Panganan saka glepung beras ketan, diisi gula Jawa.: KLEPON
#5 - Gambar sing dadi lambang perusahaan / organisasi: LOGO
#6 - Ibukotane Filipina: MANILA
#7 - Tiga: TELU
#8 - Ketinggalan: KERI
#9 - Panganan sing ambune ora enak kaya pete: JENGKOL
#10 - Bahan sing digunakna kanggo tamba lara: OBAT
#11 - Wit kacang arane..: RENDENG
#12 - Warna sing biasane ana neng godhong: IJO
#13 - Bahan pengembang roti: RAGI
#14 - Kewan sing bisa mabur: MANUK
#15 - Negara neng sebelah kulon Inggris: IRLANDIA

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 15

#1 - Ora murah: LARANG
#2 - Dibuka pas arep mlebu umah: LAWANG
#3 - Lembek (Antonim): ATOS
#4 - Rasa seneng maring wong liya: TRESNA
#5 - Manuk sing biasa dadi ingonan menungsa: DARA
#6 - Kantor urusan agama: KUA
#7 - Sore (Krama): SONTEN
#8 - Iwak sing due kumis: LELE
#9 - Wadah kanggo nginum: GELAS
#10 - Lombok sing cilik: RAWIT
#11 - Ora waras: EDAN
#12 - Kue garing sing biasa ana pas dina riyaya: NASTAR
#13 - Negara neng sebelah kidul Amerika: MEKSIKO
#14 - Ibukotane Kalimantan Barat: PONTIANAK

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 16

#1 - Manuk sing ana neng lambang Pancasila: GARUDA
#2 - ...mung mampir ngombe (Paribasan): URIP
#3 - Lemah sing biasa didadikna keramik: LEMPUNG
#4 - Mambu ora enak: APEK
#5 - Kewan sing bisa dadi kupu: ULER
#6 - Hutan: ALAS
#7 - Kain sing dawa: JARIT
#8 - Negara sing sebagian wargane bisa basa Jawa: SURINAME
#9 - Berkelahi: GELUT
#10 - Rambut neng duwur mata: ALIS
#11 - Buah sing mirip leci: RAMBUTAN
#12 - Kejar / Buru: UBER
#13 - Jaring kanggo nangkep iwak: JALA
#14 - Juga: UGA
#15 - Akeh wong: RAME
#16 - Negara neng sebelah kulon India: PAKISTAN

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 17

#1 - Gunung paling duwur neng pulo Jawa: SEMERU
#2 - Tari tradisional saka Solo: GAMBYONG
#3 - Bukan: UDU
#4 - Negara neng sebelah wetan Korea: JEPANG
#5 - Kelulusan mahasiswa: WISUDA
#6 - Ora tega / kasihan: MELAS
#7 - Njaba (Krama): NJAWI
#8 - Nguyahi banyu... (paribasan): SEGARA
#9 - Ibukotane Sulawesi Barat: MAMUJU
#10 - Rasane legi: GULA
#11 - Kewan sing biasa mangani kayu lan perabotan umah: RAYAP
#12 - Pada (Krama): SAMI
#13 - Tangikna / Bangunkan: GUGAH
#14 - Pulo neng sebelah wetan Kalimantan: SULAWESI

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 18

#1 - Panganan saka janganan sing diwei sambel kacang: PECEL
#2 - Kewan cilik sing diwedeni, bisa mabur: CORO
#3 - Riyaya (Krama): RIYADI
#4 - Rambute ayam / manuk: WULU
#5 - Ora adem juga ora panas: ANGET
#6 - Lawas (Antonim): ANYAR
#7 - Duwur (Krama): INGGIL
#8 - Negara neng sebelah kulon Spanyol: PORTUGAL
#9 - Kewan sing biasa ana neng sawah: WALANG
#10 - Peso: LADING
#11 - Layang elektronik: EMAIL
#12 - Pohon: WIT
#13 - Nomer sewise pitu: WOLU
#14 - Provinsi paling kidul neng pulo Sumatra: LAMPUNG
#15 - Kue saka glepung, gula lan endog: BOLU

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 19

#1 - Anake Gajah: BLEDUG
#2 - Mual: ENEK
#3 - Ndeleng / ndelok: NYAWANG
#4 - Krikil gede: GRAGAL
#5 - Angkutan cilik neng kuta: ANGKOT
#6 - Anak (Krama): LARE
#7 - Wadon sing uwis ora due bojo: RANDA
#8 - Panganan saka buah buahan diwei bumbu pedes: RUJAK
#9 - Provinsi paling kulon neng pulo Jawa: BANTEN
#10 - Kidul (Antonim): LOR
#11 - Akeh lelembut: ANGKER
#12 - Biasa dilakokna bocah sekolah aben dina senen: UPACARA
#13 - Dolanan saka pring kanggo nglatih keseimbangan: EGRANG
#14 - Wis ketinggalan jaman: KUNA
#15 - Fungsine kanggo mandegna roda: REM
#16 - Negara neng sebelah wetan Laos: VIETNAM


Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 20

#1 - Wayang (Krama): RINGGIT
#2 - Warna lampu sing artine mandeg: ABANG
#3 - Alat kanggo ngencengna baut: OBENG
#4 - Jenengan liyane bulu tangis: BADMINTON
#5 - Endas (Krama Inggil): MUSTAKA
#6 - Dina ketelu: REBO
#7 - Ora bening: BUTEK
#8 - Ora rapet: KENDO
#9 - Udan rintik rintik: GRIMIS
#10 - Jatuh: TIBA
#11 - Entek / Entong (Krama): TELAS
#12 - Sayur: JANGAN
#13 - Alat kanggo ndeleng wektu: JAM


Itulah ulasan untuk kunci jawaban TTS Bahasa Jawa level 11 hingga 20. Semoga dengan adanya kunci jawaban ini, Anda dapat menyelesaikan teka-teki tersebut dengan mudah. Tetaplah berlatih dan terus mengasah pengetahuan Bahasa Jawa Anda melalui permainan TTS ini. Selamat bermain!

- source: https://gameanswers.net

إرسال تعليق

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.