Kunci Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 1-10 (Bedekan)

TTS Bahasa Jawa - Bedekan

Ilmu Internet - TTS Bahasa Jawa atau yang dikenal juga sebagai Teka Teki Silang Bahasa Jawa adalah salah satu permainan teka-teki yang menarik dan seru. Permainan ini membutuhkan pemain untuk mengisi kotak-kotak kosong dengan huruf-huruf yang membentuk kata yang tepat.

Namun, terkadang dalam game TTS Bahasa Jawa, pemain menghadapi kesulitan dalam menemukan jawaban yang tepat untuk beberapa level. Untungnya, saat ini Ilmu Internet hadir menyediakan jawaban kunci untuk TTS Bahasa Jawa Level 1 hingga 10.


Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 1

#1 - Alon alon asal..: KELAKON

#2 - Duit (Krama): ARTA

#3 - Musik tetabuhan asli saka Indonesia: GAMELAN

#4 - Merek sepatu sing due slogan 'Just Do It': NIKE

#5 - Kewan sing uripe nang kali lan segara: IWAK

#6 - Tokoh Wayang, Kethek Putih: ANOMAN

#7 - Duwe (Krama): KAGUNGAN

#8 - Pedes, biasane dipangan karo gorengan: LOMBOK

#9 - Ora Kemutan: KELALEN

#10 - Pitik walik saba kebon (Cangkriman): NANAS

#11 - Malu, ora pede: ISIN

#12 - Ibukotane Jawa Barat: BANDUNG


Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 2

#1 - Jenengan gunung nang Jawa Tengah, sebelah kulon: SLAMET
#2 - Ramuan tradisional Indonesia, saka bahan alami: JAMU
#3 - Anake Sapi: PEDHET
#4 - ... ketitik ala ketara (Paribasan): BECIK
#5 - Pingsan, ora sadar: KLENGER
#6 - Ibukotane Jawa Tengah: SEMARANG
#7 - Bocah cilik nggendong omah (Cangkriman): SIPUT
#8 - Inuman khas Banjarnegara: DAWET
#9 - Apik (Antonim): ELEK
#10 - Utara: LOR
#11 - ... diri saka lathi (Paribasan): AJINING
#12 - Ibukotane kabupaten Banyumas: PURWOKERTO

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 3

#1 - Laut: SEGARA
#2 - Kepenak/Gampang (Antonim): ANGEL
#3 - Enteng (Antonim): ABOT
#4 - Kewan sing bisa berubah warna: BUNGLON
#5 - Ora kosong: ISI
#6 - Perhiasan sing dinggo nang kuping: ANTING
#7 - Candi Budha paling gede nang dunya: BOROBUDUR
#8 - Panganan pokok wong Indonesia, asale saka pari: SEGA
#9 - Sesuatu sing kudune ora dicritakna: AIB
#10 - Induk Ayam: BABON
#11 - Geni (Kawi): AGNI
#12 - Ayam sing wulu lan awake warna ireng: CEMANI
#13 - Anggota awak sing fungsine kanggo mlaku: SIKIL

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 4

#1 - Anake wedhus: CEMPE
#2 - Turu (Krama): SARE
#3 - Kerajaan paling gede neng sejarah Indonesia: MAJAPAHIT
#4 - Panganan saka glepung beras, isi gedhang: NAGASARI
#5 - ...,Adigung,Adiguna (Paribasan): ADIGANG
#6 - Kakek / Nenek: MBAH
#7 - Anake kucing: CEMENG
#8 - Umah tradisional Jawa Tengah: JOGLO
#9 - Kabupaten neng Jatim, sebelah kidul Sidoarjo: PASURUAN
#10 - Gurun pasir paling gede neng dunya: SAHARA
#11 - Universitas Gadjah Mada: UGM
#12 - Anake Cecak: SAWIYAH

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 5

#1 - Tari tradisional saka Banyuwangi: GANDRUNG
#2 - Wit gedhang arane..: DEBOG
#3 - Tangan (Krama): ASTA
#4 - Mati (Antonim): URIP
#5 - Kewan sing nduweni sisik: ULA
#6 - Jenengan tabung gas: LPG
#7 - Panganan khas Sumatera Barat: RENDANG
#8 - Anake kebo: GUDEL
#9 - Utara: LOR
#10 - Tulang: BALUNG
#11 - Harga: REGA
#12 - Kereta Api: SEPUR
#13 - Duwe rambut ora duwe endhas (Cangkriman): JAGUNG
#14 - Ibukota Jawa Timur: SURABAYA

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 6

#1 - Anake wedhus: CEMPE
#2 - Turu (Krama): SARE
#3 - Kerajaan paling gede neng sejarah Indonesia: MAJAPAHIT
#4 - Panganan saka glepung beras, isi gedhang: NAGASARI
#5 - ...,Adigung,Adiguna (Paribasan): ADIGANG
#6 - Kakek / Nenek: MBAH
#7 - Anake kucing: CEMENG
#8 - Umah tradisional Jawa Tengah: JOGLO
#9 - Kabupaten neng Jatim, sebelah kidul Sidoarjo: PASURUAN
#10 - Gurun pasir paling gede neng dunya: SAHARA
#11 - Universitas Gadjah Mada: UGM
#12 - Anake Cecak: SAWIYAH

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 7

#1 - Bawang Merah: BRAMBANG
#2 - Godhong lombok arane..: SABRANG
#3 - Digawe saka wulu ayam / angsa, kanggo bulutangkis: KOK
#4 - Nandur (Krama): NANEM
#5 - Negara sing ibukotane London: INGGRIS
#6 - Putih (Antonim): IRENG
#7 - Wadah banyu: BASKOM
#8 - Bulu mata: IDEP
#9 - Ibukota Maluku: AMBON
#10 - Menggembala: ANGON
#11 - Nikah/Mbojo: RABI
#12 - Anake Kethek: KENYUNG

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 8

#1 - Anak polah bapak... (Paribasan): KEPRADAH
#2 - Panganan saka fermentasi kapang: ONCOM
#3 - Aku (Krama): KULA
#4 - Jenengan tanduran neng sawah: PARI
#5 - Rumput: SUKET
#6 - Bapak (Krama): RAMA
#7 - Negara neng sebelah kidul Kanada: AMERIKA
#8 - Endhoge semut rangrang: KROTO
#9 - Benua paling gede neng dunya: ASIA
#10 - Wit jambe arane: PUCANG
#11 - Anggota awak sing fungsine kanggo nyawang: MRIPAT
#12 - Witing tresna jalaran saka.. (Paribasan): KULINA
#13 - Majelis Ulama Indonesia: MUI
#14 - Jenengan pulo neng Jawa Timur: MADURA

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 9

#1 - Sega sing bentuke kerucut: TUMPENG
#2 - Mlaku alon alon lewat pinggir: MLIPIR
#3 - Tokoh wayang sing duwe senjata panah pasopati: ARJUNA
#4 - Seni bela diri saka indonesia: SILAT
#5 - Wit pari arane..: DAMEN
#6 - Kabupaten tempate candi Borobudur: MAGELANG
#7 - Tuku (Krama): TUMBAS
#8 - Jarum: DOM
#9 - Negara sing nduweni Menara Pisa: ITALIA
#10 - Lidah: ILAT
#11 - Kali paling dawa neng Afrika: NIL
#12 - Iwak sing memper/mirip ula: WELUT
#13 - Jenengan duite wong korea: WON
#14 - Ibukotane propinsi Bali: DENPASAR

Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 10

#1 - Tembang tradisional Jawa: MACAPAT
#2 - Tempat sing amba, biasane nggo olahraga: LAPANGAN
#3 - Tembang macapat sing nduwe watak munggah ndhuwur. : PANGKUR
#4 - Anake Cacing: LUR
#5 - Ibukotane Negara Qatar: DOHA
#6 - Jenengane Jakarta pas jaman penjajahan Belanda: BATAVIA
#7 - Mlaku (Krama): MLAMPAH
#8 - Perangkat gamelan sing digawe saka pring wulung: CALUNG
#9 - Buku sing biasa digawa pas pelajaran basa jawa: PEPAK
#10 - Rasane asin, digawe saka banyu segara: UYAH
#11 - Batre neng jero mobil / motor: AKI
#12 - Kewan sing biasane brisik pas wengi: JANGKRIK

Akhir Kata

Dengan adanya kunci jawaban ini, pemain TTS Bahasa Jawa dapat menikmati permainan tanpa harus terjebak pada level 1-10 yang sulit. Bagi mereka yang ingin menantang diri sendiri dan meningkatkan pemahaman bahasa Jawa anda.

Kunci Jawaban TTS Bahasa Jawa Level 1 - 10 menjadi solusi yang praktis bagi para pemain TTS Bahasa Jawa. Pemain dapat menguji kemampuan bahasa Jawa mereka sambil tetap menikmati keseruan dari permainan TTS. (source: https://gameanswers.net/)

Posting Komentar

Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.